Novinky

Novinky ze světa zdravotních pojišťoven a zdraví.

 • ČPZP - Jak vznikají vrozené vady?

  Vrozené vady jsou defekty, které vznikly v období od početí do porodu dítěte. Některé z nich umí již současná medicína léčit, ale s některými se musí naučit rodina i  dítě žít. Vrozené vady mohou být způsobeny asi z 20% genetickými faktory, z 20% výlučně tzv. vnějšími rizikovými faktory zvanými teratogeny (alkohol, kouření,drogy atd.) a asi z 60% kombinací dědičnosti a teratogenů.

 • VZP - Online objednání na pobočku

  Obtěžuje vás čekání na úřadech? Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí stále většímu počtu svých klientů možnost, jak se zbytečnému zdržení vyhnout. Od poloviny loňského roku začala zavádět na své pobočky systém, který pojištěncům umožní objednat se přes internet na přesný čas. V provozu je již 19 takových poboček, na dalších třiadvaceti bude internetové objednávání zprovozněno v příštích šesti měsících. Žádná jiná zdravotní pojišťovna nenabízí stejnou službu ve srovnatelném rozsahu.

 • VZP - kompletní prohlídka pro pojištěnce 50+

  Jednorázové komplexní vyšetření zdravotního stavu není předmětem úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Některá zdravotnická zařízení taková vyšetření nabízejí jako nadstandard v rámci různých svých programů individuální péče, ovšem klient si je platí sám. Komplexní vyšetření na jednom místě ve vybraný čas může být jistě výhodné pro velmi vytížené lidi, jinak ale stačí nezanedbávat pravidelné preventivní prohlídky a screeningová vyšetření zaměřená na odhalení nejčastějších onkologických onemocnění – a máte přehled o svém zdravotním stavu zcela bezplatně.

 • Naše tělo potřebuje cholesterol. Jen ho nesmí být málo nebo moc.

  Cholesterol je jedním ze strašáků současné civilizace. Jeho nesprávná hladina ovlivňuje naše zdraví. Nesprávnou hladinu cholesterolu má přitom až 70% populace. Vysoká hladina vede ke zvýšenému riziku cukrovky, poruchy šťítné žlázy nebo k nemocem ledvin a jater. Naopak příliš malá hladina znamená potíže při obnově buněk a vede až k možným poruchám imunity.

 • ČPZP - léčba lupénky

  Lupénka (psoriáza) vyžaduje kombinaci více způsobů léčení. Zároveň musí být individuální pro každého pacienta. Léčba se tak přizpůsobuje celkovému stavu a druhu lupénky.Nemoc postihuje obě pohlaví a vyskytuje se ve stejném procentu u žen i mužů. Celkově postihuje 2 % Čechů. V současné době lupénka není zcela vyléčitelná, avšak kombinací lokální a celkové léčby je možné nemocnému značně ulevit. Neléčená psoriáza ubere z života dva až tři roky. Charakter choroby  ale ve většině případů neovlivňuje délku života, mění však jeho kvalitu. Nesmíme podceňovat ani dopad tohoto onemocnění na psychiku postiženého. Důkazem je zvýšené riziko sebevražedného jednání u takto nemocných.

 • VZP: Nový lék pro HIV pozitivní

  Všeobecná zdravotní pojišťovna zajistí svým klientům infikovaným virem HIV moderní lék, který doposud není v České republice hrazen z veřejného zdravotního pojištění. VZP tak bude přípravek americké firmy spjaté se jménem světoznámého českého chemika Antonína Holého hradit jako první v ČR. Přípravek s obchodním názvem Stribild bude VZP hradit pacientům, u kterých nelze použít doposud dostupné léky.

 • VZP - očkování proti pneumokoku

  Všeobecná zdravotní pojišťovna přispěje všem svým klientům na očkování proti pneumokokovým infekcím. Ty patří k nejnebezpečnějším komplikacím chřipky a ohrožují hlavně děti a seniory.  Očkování proti chřipce hradí VZP svým klientům už od začátku října. Příspěvek na vakcinaci proti pneumokoku je tak dalším krokem, jehož cílem je omezit počty obětí a náklady, které si v Česku ročně vyžádá epidemie chřipky.

 • ČPZP: Prevence je zdarma a může včas odhalit vážnou nemoc

  Nedílnou součástí péče o zdraví by se měly stát preventivní prohlídky. Jejich smysl spočívá v tom, že mohou včas odhalit příznaky vážného onemocnění a tím zvýšit šanci na uzdravení. Stále mnoho lidí si však význam prevence neuvědomuje. Loni si na preventivní prohlídku u svého praktického lékaře našlo čas necelých 330 tisíc pojištěnců České průmyslové zdravotní pojišťovny, tedy zhruba každý čtvrtý pojištěnec ČPZP.

 • ZPMV: 300 000 klientů ZP 211 má Kartu života

  Kartu života vlastní už na 300 000 klientů ZP 211. Za tři roky své existence Karta života prokázala, že je dobrým pomocníkem pro klienty ZP 211, kteří chtějí mít informace o svém zdraví.

 • VZP - Více diabetiků dostane lepší lék

  S mimořádně dobrou zprávou pro své klienty, kteří trpí cukrovkou, přichází před čtvrtečním Světovým dnem diabetu Všeobecná zdravotní pojišťovna. O více než 15 % zvýší počet pacientů, kteří budou moci být léčeni moderními léky – tzv. gliptiny. To bude možné díky úsporám, kterých VZP dosáhla využitím svých pozitivních lékových listů. Gliptiny přitom významně oddalují nutnost užívání inzulinu a zásadně snižují rizika hypoglykemie a vzniku kardiovaskulárních chorob.