VZP - Online objednání na pobočku

Obtěžuje vás čekání na úřadech? Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí stále většímu počtu svých klientů možnost, jak se zbytečnému zdržení vyhnout. Od poloviny loňského roku začala zavádět na své pobočky systém, který pojištěncům umožní objednat se přes internet na přesný čas. V provozu je již 19 takových poboček, na dalších třiadvaceti bude internetové objednávání zprovozněno v příštích šesti měsících. Žádná jiná zdravotní pojišťovna nenabízí stejnou službu ve srovnatelném rozsahu.

Zatím nejvíce poboček, které umožňují objednání klientů přes internet, funguje od loňska ve středních Čechách. Následuje Praha a letos by se na uvedené dva regiony měl dotáhnout Ústecký kraj.

Celkem již možnost objednání přes internet využilo několik tisíc klientů VZP. Jejich zájem přitom stále roste. To je dáno i tím, že každý měsíc přibývají nové pobočky, které jsou do systému zapojeny. Svou roli hraje také fakt, že pojištěnci VZP se o nové službě dozvídají většinou při návštěvě pobočky a možnost objednání přes internet tak využívají až ve chvíli, kdy potřebují opět něco řešit.

V praxi vše funguje tak, že klienti si na internetových stránkách www.vzp.cz/on-line najdou pobočku, na které potřebují vyřídit svou záležitost. Zde vyplní formulář, vyberou si datum a čas návštěvy a systém jim vygeneruje kód, který je aktivní v rozmezí +/- 15 minut od sjednaného času. V tomto rozmezí klient přijde na pobočku, zadá kód do vyvolávacího systému a přednostně je vyvolán k přepážce.

Možnost objednávání přes internet samozřejmě nic nemění na tom, že všichni klienti VZP nadále mohou přijít na pobočku přímo, tj. bez objednání.

Objednávání přes internet a obsluha bez čekání je dalším krokem, kterým se VZP snaží v maximální možné míře zpříjemnit klientům jednání na svých pracovištích. Již loni například zprovoznila 80 dětských koutků, kde se mohou zabavit děti, s nimiž rodiče na pobočky přicházejí. V brněnské pobočce navíc funguje ke spokojenosti maminek i přebalovací a kojicí koutek.