Novinky

Novinky ze světa zdravotních pojišťoven a zdraví.

 • OZP - příspěvek na dentální hygienu

  Všichni klienti Oborové zdravotní pojišťovny teď můžou využívat příspěvek až 2 000 Kč na dentální hygienu, až 1 000 Kč na očkování a až 500 Kč na zdravé aktivity jako je plavání a sportování, procedury v lázních, dětské sportovní školní a školkové akce ale také rovnátka, brýle a kontaktní čočky nebo vitamíny.

 • Příspěvek VZP na kroužky dětí

  S blížícím se koncem prázdnin začíná být aktuální téma nástupu dětí do školy. Kromě nákupu školních pomůcek začínají rodiče také řešit výběr sportovních kroužků a dalších zájmových aktivit. O letních prázdninách mívají děti obvykle dostatek pohybu, to se však rapidně změní s usednutím do školních lavic. VZP nabízí dětským klientům příspěvek až 1 000 korun na nejrůznější pohybové aktivity. V prvním pololetí letošního roku využilo tento benefit 77 tisíc dětí, které získaly dohromady 38 milionů.

 • Kdy (ne)platit u zubaře

  Zubní lékař, který provede akutní ošetření a vyšetření neregistrovaného pacienta v průběhu své pravidelné ordinační doby, od něj nemůže vybírat regulační poplatek za pohotovostní službu ve výši 90 Kč. 

 • ČPZP příspěvek na kroužky a prevenci rakoviny 2019

  Příspěvek na sportovní pohybové kroužky pro děti nebo program na komplexní onkologické vyšetření. To jsou dvě z novinek, které v rámci svých preventivních programů nabízí svým pojištěncům Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) v roce 2019.

 • Pojistné u studentů nad 26 let

  Student, který dosáhl věku 26 let, již skutečně nepatří mezi pojištěnce, za které by hradil zdravotní pojištění stát. Vaše dcera si bude muset hradit zdravotní pojištění sama, a to jako osoba bez zdanitelných příjmů (tzv. OBZP).

 • Jak požádat o prominutí penále u VZP?

  V jakých případech je možno požádat o prominutí penále, resp. jaké důvody pojišťovna uznává? 

 • Kolik lékařů má smlouvu s pojišťovnou?

  Při výběru zdravotní pojišťovny nepodceňujte ověření, zda Váš lékař má se zdravotní pojišťovnou, ke které chcete přejít, uzavřenu smlouvu. Bez uzavřené smlouvy Vás v neakutních případech lékař ošetřit nemusí, případně je oprávněn po Vás požadovat proplacení zdravotního úkonu. 

 • Změna zdravotní pojišťovny 2016

  Od 1.1.2016 se mohou klienti jiných zdravotních pojišťoven registrovat na více než 180 pobočkách v zemi jako pojištěnci VZP. Pokud tak učiní do konce března, stanou se klienty nejsilnější tuzemské pojišťovny od 1. července letošního roku. VZP plánuje vydat letos na zdravotní péči více než 152 miliard korun a dalších více než 620 milionů vyčlenila na preventivní programy, kam patří i nejrůznější benefity pro klienty. Žádná jiná pojišťovna jí v tom nemůže konkurovat.

 • Jak poslat dítě na ozdravný pobyt

  Návrh na ozdravný pobyt vystaví registrující praktický lékař pro děti a dorost, a to na základě zdravotního stavu dítěte. Věkový limit váš syn splňuje – zdravotní péče v dětské ozdravovně se poskytuje od 3 do 15 let. Pobyt zde mohou absolvovat děti, které jsou zdravotně oslabeny vlivem nepříznivého životního prostředí, děti se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a také děti v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje přímo léčbu v dětské lázeňské nebo v dětské odborné léčebně. Délka pobytu v ozdravovně zpravidla nepřesahuje 21 dnů; delší pobyt je možný pouze se souhlasem revizního lékaře.

 • Platba za očkování dětí

  Princip úhrady očkovacích látek vychází z ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zde se uvádí, že hrazeny jsou léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví a také samotné toto očkování (tj. jejich aplikace).