Jak změnit zdravotní pojišťovnu?

+ přehled bonusů pro klienty

Jak změnit zdravotní pojišťovnu

1. Zjistěte si u svých lékařů, zda mají s pojišťovnou, ke které chcete přestoupit, uzavřenu smlouvu.

2. Pročtěte si dobře, jaké bonusy nabízí Vaše stávající pojišťovna a jaké nabízí Vámi vybraná nová pojišťovna. Naše zkušenosti ukazují, že řada klientů zdravotních pojišťoven mění pojišťovnu bez toho, aby dobře znala veškeré výhody, které jim stávající pojišťovna může nabídnout. 

3. Zdravotní pojišťovnu můžete změnit pouze 1 x za rok. Podle termínu, kdy o změnu požádáte, se stanete klientem nové pojišťovny buď k 1. červenci (pokud o přeregistraci požádáte mezi 1. lednem až 31. březnem) nebo k 1. lednu (pokud o přeregistraci požádáte mezi 1. červencem až 30. zářím).

4. Pro přechod k nové pojišťovně je třeba vyplnit a vlastnoručně podepsat papírovou přihlášku. Přechod k některým pojišťovnám jen nově možný také prostřednictvím webových formulářů za použití bankovní identity. (Osoby samostatně výdělečně činné dokládají také potvrzení o výši záloh hrazených předchozí zdravotní pojišťovně, osoby, za které platí pojištění stát, prokazují nárok na zařazení do příslušné kategorie - např. student, penzista,...).

5. Odhlášení u stávající zdravotní pojišťovny provádí Vaše nová zdravotní pojišťovna. Vámi vybraná nová zdravotní pojišťovna Vám zašle novou kartu pojištěnce, kterou se budete při návštěvách lékařů prokazovat.

6. O změně zdravotní pojišťovny informujte nejpozději při nejbližší návštěvě každého svého lékaře. Pokud jste zaměstnancem, nezapomeňte o změně pojišťovny informovat svého zaměstnavatele.

Změnu zdravotní pojišťovny prostřednictvím "pouličních" náborových akcí Vám nemůžeme doporučit. Změna zdravotní pojišťovny je důležité rozhodnutí, které je třeba dělat po zralé úvaze a s rozmyslem. Nepromyšlené změny na základě slíbených bonusů nebo výhod mohou vést ke zhoršení Vaší pozice pacienta ve vztahu k lékařům a k lékařským zařízením.

Pro informace o bonusech klikněte na logo pojišťovny: