Zdravotní pojištění novorozenců

Narození dítěte jste ze zákona povinni oznámit zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka, a to do osmi dnů od narození. Ohlášení musí provést některý ze zákonných zástupcí dítěte.

Oznámení lze učinit písemně nebo osobně v kterékoliv pobočce zdravotní pojišťovny, u které je vedena matka dítěte. Pokud pojišťovna provozuje na svém webu elektronickou podatelnu, můžete oznámení podat i elektronicky (pozor, zaslaný mail na obecnou informační mailovou adresu pojišťovny nelze považovat za splnění povinnosti). Pojišťovně předložte rodný list dítěte. Pojišťovny za registraci novorozence nevyžadují žádné poplatky!

Bonusy zdravotních pojišťoven pro maminky a děti:

Změna zdravotní pojišťovny u novorozence:

Při narození se dítě stává automaticky dnem narození pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka. O změnu zdravotní pojišťovny lze požádat po přidělení rodného čísla. Na rozdíl od dospělého lze požádat o změnu pojišťovny u narozeného dítěte kdykoliv (neplatí lhůta nejpozději 6 měsíců před 1. lednem), změna však proběhne, stejně jako u dospělých až k 1. lednu následujícho roku. Ostatní postup se řídí stejnými pravidly pro změnu zdravotní pojišťovny jako u dospělých.