VZP: Nový lék pro HIV pozitivní

Všeobecná zdravotní pojišťovna zajistí svým klientům infikovaným virem HIV moderní lék, který doposud není v České republice hrazen z veřejného zdravotního pojištění. VZP tak bude přípravek americké firmy spjaté se jménem světoznámého českého chemika Antonína Holého hradit jako první v ČR. Přípravek s obchodním názvem Stribild bude VZP hradit pacientům, u kterých nelze použít doposud dostupné léky.

Počet klientů VZP infikovaných virem HIV rok od roku stoupá. V loňském roce jich bylo již 1 181 a pojišťovna za péči o ně vydala více než 183 milionů korun. Náklady neustále rostou, například v roce 2011 byly ve srovnání s loňskem o 26 milionů nižší. Pojišťovna tyto údaje zveřejňuje při příležitosti Světového dne boje proti AIDS, který připadá na 1. prosince.  

Počty klientů VZP nakažených HIV a náklady na péči o ně

Přípravek Stribild bude VZP svým klientům nově hradit od prvních měsíců roku 2014. Vyrábí ho tatáž společnost, která už dříve odkoupila patenty chemika Antonína Holého a začala podle nich vyrábět řadu léků. Mimo jiné právě pro pacienty infikované HIV.

Velice zjednodušeně lze fungování přípravku Stribild popsat tak, že zabraňuje integraci DNA viru HIV do DNA hostitele a tím zabraňuje šíření infekce v těle pacienta. Ani tento lék nicméně nedokáže zcela vyléčit infekci HIV a i při jeho užívání stále trvá riziko přenosu HIV na jiné osoby pohlavním stykem nebo při kontaminaci krví.

Předepisování přípravku Stribild bude vázáno na specializovaná AIDS centra, kterých je v České republice sedm. Lékaři budou moci nový lék po schválení revizním lékařem pojišťovny využít pro léčbu pacientů, u nichž z různých důvodů nelze sáhnout po přípravcích, které jsou v Česku běžně dostupné a hrazené. 

Žádný podobný přípravek, který by zajišťoval stejnou účinnost a zároveň byl i stejně dobře snášen pacienty, v Česku doposud není. Další výhodou je, že se jedná u nás o vůbec první přípravek k léčbě HIV, u kterého pacienti užívají jen jednu tabletu jednou denně. Doposud musí užívat kombinace několika léků a polykat tak více tablet i několikrát za den.

Předpokládané náklady na roční léčbu jednoho pacienta používajícího Stribild jsou srovnatelné s cenou stávající terapie. Pro kolik klientů VZP bude nový přípravek potřeba, není možné v tuto chvíli s jistotou říci.

Nejvíce klientů s HIV má VZP v Praze, na jižní Moravě a ve středních Čechách. Nejméně naopak na Vysočině a ve Zlínském kraji.Infekce HIV a nemoc AIDS se neustále šíří i přes to, že riziko lze snížit na naprosté minimum „nerizikovým“ chováním. Potřebné informace najdete např. na webových stránkách Národního programu boje proti AIDS v České republice http://www.aids-hiv.cz/ a České společnosti AIDS pomoc http://www.aids-pomoc.cz/.

Pokud máte obavy a nejste si jisti, zda jste se nemohli nakazit, nechte si udělat příslušné diagnostické vyšetření. Protilátky proti HIV se však vytvářejí zpravidla 2–5 týdnů po nákaze, takže pokud má být výsledek testu skutečně spolehlivý, pak musí uplynout 2–3 měsíce od rizikového chování. O vyšetření byste měli požádat svého ošetřujícího lékaře, můžete však absolvovat odběr krve i v některé AIDS poradně nebo hygienické stanici (zdravotním ústavu). Výsledek testu budete znát nejpozději do 14 dnů.

Zdroj: VZP