Pojistné u studentů nad 26 let

Student, který dosáhl věku 26 let, již skutečně nepatří mezi pojištěnce, za které by hradil zdravotní pojištění stát. Vaše dcera si bude muset hradit zdravotní pojištění sama, a to jako osoba bez zdanitelných příjmů (tzv. OBZP).

Je tedy nutné, aby student tuto skutečnost nahlásil, tj. vyplnila příslušný formulář „Oznámení pojištěnce o změně údajů“ a přihlásil se tak ke kategorii: osoba bez zdanitelných příjmů (samoplátce). Pokud by začal podnikat, stal by se zaměstnancem, popřípadě by se dostal do situace, kdy by za ní měl hradit pojištění stát (např. ukončil by studium a přihlásil se na úřad práce), je nutné nám tuto skutečnost opět nahlásit. Pouze upozorňujeme, že nástup zaměstnance do zaměstnání oznamuje zdravotní pojišťovně přímo zaměstnavatel.

Připraveno s využitím www.zpmv.cz