ZPMV - Nedejte na sliby náborářů. Často vám vědomně lžou.

Pouliční náboráři některých zdravotních pojišťoven už zase loví nové „duše“. Nenechte se polapit. Často vám vědomě a cíleně lžou, slibují nesplnitelné, vymýšlejí báchorky. Nejde jim o vás, ale jen o honorář za váš podpis.

Změnu zdravotní pojišťovny, pokud k tomu máte důvod,  si nejprve dobře promyslete. Nic nepodepisujte ve spěchu na ulici, i když vám budou tvrdit, že jde pouze o průzkum názorů nebo dotazník a podobné výmysly. Jde přece o vaše zdraví. Ověřte si nejprve u svého praktického lékaře a také např. u zubaře, zda má s novou pojišťovnou uzavřenou smlouvu. Jestliže ne, budete se změnou pojišťovny nuceni hledat i nového lékaře. Ten váš vás totiž ošetří už jen v akutních případech!

Buďte opatrní a nevěřte výmyslům. Žádná zdravotní pojišťovna nekončí ani nekrachuje, nefúzuje ani nemění název. Věděli byste to. Žádná pojišťovna nemá „posledních pět tisíc míst“, jak náboráři s oblibou argumentují. U pojišťoven neexistuje omezení počtu klientů. Ani jedna pojišťovna se nestará jen o „vybrané“ klienty, ale o všechny a stejnou měrou. Nedejte na slova, že jde o průzkum či kontrolu platnosti průkazu pojištěnce. Jakmile budou žádat váš podpis, okamžitě zbystřete a nic bez rozmyslu nepodepisujte. Kromě lékaře či jeho zdravotní sestry nikomu neukazujte svoji průkazku pojišťovny.

Co dělat, když přece jen „naletím

· Pokud přece jen něco podepíšete na ulici, vždy chtějte kopii, či doklad, abyste s jistotou věděli, co jste podepsali.
· Jestliže si zpětně uvědomíte, že jste přestoupit nechtěli, neprodleně kontaktujte pojišťovnu, ke které jste byli přehlášeni a požadujte zrušení kontraktu.
· Na zrušení trvejte.
· Pokud nevíte, ke které pojišťovně vás dealer přehlásil, informujte co nejdříve svoji stávající zdravotní pojišťovnu. 

Mějte na paměti

· Změnit zdravotní pojišťovnu můžete jednou za rok, vždy k 1. lednu následujícího kalendářního roku.
· Přihlásit se musíte nejpozději půl roku předem, tedy nejpozději k 30. červnu. Např. abyste se stali novým pojištěncem od ledna 2015, musíte se přehlásit nejpozději k 30. červnu 2014.
· Máte právo vybrat si jakoukoli se sedmi zdravotních pojišťoven, působících v ČR. Žádná nesmí nikoho odmítnout pojistit a žádná není určena jen pro vybraný okruh pojištěnců. Zdravotní pojišťovny jsou otevřeny všem.
· Máte svobodnou volbu lékaře, ale jen toho, který má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou a změnou může být tento váš nárok ohrožen.
· Změnu zdravotní pojišťovny si vždy promyslete v klidu, doma s rodinou, zeptejte se svého lékaře a teprve pak se rozhodujte. 
Zdroj: ZPMV