Zaměstnanecká pojišťovna Škoda a očkování proti chřipce

Chřipka se nejčastěji vyskytuje v zimních a časných jarních měsících jako virové infekční onemocnění a je vysoce nakažlivá pro všechny věkové skupiny. Nejohroženější skupinou jsou malé děti a senioři a to z důvodů komplikací plynoucích z onemocnění chřipkou, pro které často bývají hospitalizováni. A právě očkování zůstává stále jediným účinným prostředkem, jak zabránit těmto komplikacím a rozsáhlým epidemiím.

Z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno očkování pojištěncům ZPŠ nad 65 let věku, u pojištěnců po operačním odstranění sleziny nebo po transplantaci krvetvorných buněk, u pojištěnců trpících závažným chronickým, farmakologicky řešeným, onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin nebo diabetem (netýká se diabetiků na dietě). Toto očkování hradí ZPŠ přímo lékaři, který pojištěnce ZPŠ očkuje.

U ostatních věkových skupin si pojištěnci ZPŠ očkování hradí sami a těmto pojištěncům ZPŠ poskytne finanční příspěvek na očkování do výše 300 Kč, a to po předložení originálního dokladu o zaplacení očkování a potvrzení o aplikaci vakcíny.

V případě zájmu o výše uvedené očkování se pojištěnec ZPŠ může obrátit na svého registrujícího praktického lékaře.

Zdroj: ZP Škoda