VZP - příspěvky na bezlepkovou dietu

O tři miliony korun navýšila VZP celkový letošní limit na příspěvky pro klienty trpící celiakií. Vzhledem k zájmu, který tito pacienti od začátku roku projevili, se totiž ukázalo, že původně schválených deset milion korun by nestačilo. Vyplácení příspěvků na bezlepkovou dietu by se tak muselo již brzy zastavit. Nakonec tedy pojišťovna uvolní pro celiaky 13 milionů korun, což vystačí až do konce roku. Oproti předchozím letům jde o skokový nárůst. Od začátku roku již VZP vyplatila celiakům na příspěvcích bezmála 9 milionů korun. Z regionů byl největší zájem na jižní Moravě, v Praze a v Ústeckém kraji.

O navýšení rozpočtu na vyplácení příspěvků celiakům z 10 na 13 milionů rozhodla pracovní skupina pro prevenci tento týden. Přitom ještě v roce 2010 bylo na příspěvcích vyplaceno jen dnes již stěží představitelných 887 tisíc korun.

Od té doby se ovšem částka, kterou může na bezlepkovou dietu vyinkasovat ročně jeden pojištěnec VZP, několikrát zvýšila. Namísto 1 800 korun v roce 2010 to od roku 2011 bylo už 3 600 korun a letos dokonce 6 000 Kč (vývoj ukazuje následující tabulka). Žádná jiná zdravotní pojišťovna nepřispívá svým klientům na bezlepkovou dietu tak vysokou částkou.

Rok

2010

2011

2012

2013

Výše příspěvku v Kč

1 800

3 600

3 600

6 000

Počet žadatelů

1 984

4 256

6 083

 

Celkem vyplaceno Kč

887 682

3 779 753

5 421 974

K dispozici 13 000 000

 

 

 

Odhady odborníků hovoří o tom, že celiakií trpí v Česku až 100 tisíc lidí, přičemž ale jen asi u 20 % byla nemoc diagnostikována. Jde o dědičné onemocnění způsobené trvalou nesnášenlivostí lepku, což je směs bílkovin z pšenice, žita a ječmene. Požití lepku se u postižených projevuje poruchou střevního vstřebávání a dalšími potížemi v důsledku zánětlivého poškození střeva.

Srovnání regionů z hlediska zájmu celiaků o vyplacení příspěvku najdete na následující stránce.

Srovnání krajů k 22. 10. 2013

Kraj

Vyplacená částka

Počet žadatelů

Praha

909 353

632

Středočeský

655 793

445

Jihočeský

718 020

489

Plzeňský

400 250

273

Karlovarský

137 318

94

Ústecký

748 159

512

Liberecký

548 013

377

Královéhradecký

304 889

211

Pardubický

543 193

373

Vysočina

667 280

459

Jihomoravský

1 291 154

871

Olomoucký

505 754

344

Moravskoslezský

642 996

445

Zlínský

739 772

502

CELKEM

8 811 944

6027

Kromě zvýšení příspěvku z 3 600 na 6 000 Kč zvýšila VZP od letoška také věkový strop pro žadatele. Zatímco ještě loni jim nesmělo být více než devatenáct, nově VZP příspěvek poskytuje klientům až do dvaceti šesti let, jedná-li se o nezaopatřené dítě – studenta.

VZP si uvědomuje závažnost onemocnění celiakií a programem Bezlepková dieta nadstandardně pomáhá lidem, kteří se musí s touto diagnózou potýkat.

Více o programu Bezlepková dieta na www.vzp.cz/bezlepkova-dieta.

Zdroj: VZP