VZP - Pojištěnci dostanou nové kartičky poštou

VZP bude během let 2014 a 2015 vydávat nové průkazy většině svých pojištěnců, neboť končí jejich pětiletá platnost. Výměny budou opět probíhat automaticky a pojištěnci přijde poštou průkaz nový. Není třeba navštěvovat pobočku VZP a rozhodně není třeba podepisovat žádný formulář. Je zajištěna plynulá automatická výměna průkazů, tak aby se uskutečnila vždy do skončení jejich platnosti. Obdobná akce proběhla bez problémů od července 2009 do března 2010 a VZP při ní vyměnila průkazy 5 mil. pojištěnců.

Nabídka "zajištění automatické výměny" je podvod, s nímž se už bohužel setkalo víc našich klientů. Formulářem, který mají podepsat, je totiž přihláška k jiné pojišťovně. Náhončí některých konkurenčních pojišťoven tak využívají končící platnosti průkazů většiny pojištěnců VZP k jejich přeregistraci. Podvod je to o to větší, že podle současné legislativy podpis na formuláři přihlášky prakticky není možno vzít zpět. 

Pojištěnci, kteří plní všechny své povinnosti vůči VZP, zejména mají nahlášenou správnou adresu svého bydliště a své jméno (např. změnu příjmení po sňatku), se díky hromadné automatické výměně nemusí o nic starat. Nový průkaz jim přijde dopisem domů s předstihem alespoň 2 týdnů před ukončením platnosti současného. Ta je vyznačena na přední straně na posledním řádku vedle čísla průkazu. Na novém průkazu je třeba si zkontrolovat všechny uvedené údaje a případné chyby hned reklamovat.

Kontaktovat pracoviště VZP je tedy nutné, jen pokud by nebyl nový průkaz doručen nebo by na něm byly nesprávné údaje. Jestliže si pojištěnec průkaz vyměnil během pětiletého období z důvodu zničení, ztráty, nebo změny údajů, běží pětiletá platnost od data vydání jeho průkazu a hromadná výměna se ho netýká. Totéž platí i pro nové pojištěnce VZP od roku 2010 (novorozenci, změna zdravotní pojišťovny apod.).

V souvislosti s hromadnou výměnou opět klienty prosíme o vrácení všech případně chybně doručených průkazů pojištěnce VZP ČR. Díky tomu jsme před pěti lety mohli opravit některé chyby v registru pojištěnců. Ty mohou vzniknout i přesto, že pro něj přebíráme podklady z informačního systému Registru obyvatel.

Zdroj: VZP