VZP: K zubaři dvakrát v jednom pololetí?

Chodívám na preventivní prohlídku k zubaři vždycky po cca půl roce, ale letos jsem to v prvním pololetí nestihla a byla jsem na prohlídce až v červenci. Znamená to, že na druhou preventivní prohlídku už v tomto roce jít nemůžu?

"Mezi dvěma pravidelnými prohlídkami u zubního lékaře, které pojišťovna každoročně dospělým v rámci prevence plně hradí, má být interval pět měsíců, resp. minimálně měsíce tři, takže na další ještě letos jít můžete.

Trochu matoucí může být, že vyhláška MZ č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, mluví jen o jedné zubní preventivní prohlídce u dospělých, která se provádí zpravidla po uplynutí 11 měsíců od poslední zubní preventivní prohlídky. Tato prohlídka je zcela bezplatná, i bez regulačního poplatku. K jejímu vykázání pojišťovně k úhradě slouží kód "Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce – preventivní prohlídka". Lékař ho může vykázat u dospělého pojištěnce jednou za kalendářní rok.

Vedle této preventivní prohlídky stanovené vyhláškou mají dospělí u zubního lékaře nárok (aniž by měli nějaké potíže) na ještě jednu prohlídku plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Platí se za ni jen regulační poplatek 30 Kč. V tomto případě se jedná o kód "Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku", který lékař pojišťovně může vykázat také jednou za kalendářní rok, a to až po kódu "zákonné" preventivní prohlídky v témže roce.

Mezi těmito dvěma preventivními vyšetřeními je z odborného hlediska doporučeno dodržovat interval 5 měsíců, ale jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje prohlídku dříve, může ji lékař v odůvodněných případech provést s menším odstupem. Kombinaci kódů těchto dvou prohlídek ale nelze použít v jednom kalendářním čtvrtletí, proto druhá preventivní návštěva pacienta u zubaře musí mít odstup nejméně 3 měsíce."

Zdroj: VZP