VZP - Finanční příspěvky pojištěncům v roce 2014

Příspěvky z fondu prevence VZP jsou rozděleny do čtyř skupin (Děti, Dospělí, Maminka a Dárce krve), takže každý klient získá nejen až 500 Kč ročně ve své základní skupině podle věku, ale v souběhu více skupin až 1 500 Kč ročně. Podmínkou pro čerpání finančních příspěvků je členství v Klubu pevného zdraví.

Plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy VZP ČR hrazené z fondu prevence najdete zde.

Doklady o zaplacení je nutné předložit spolu se žádostí o příspěvek do 3 měsíců od data vystavení.

Vyberte si svůj příspěvek

Vyberte si věkovou skupinu, která se na vás vztahuje. V jednom kalendářním roce, při dovršení 18 let věku, je možno čerpat příspěvky pouze z jedné věkové skupiny– buď Děti, nebo Dospělí.

Dále můžete při splnění stanovených podmínek získat i příspěvek ve skupině Maminka a Dárci krve.

Příspěvky je možno čerpat v průběhu kalendářního roku postupně, vždy do max. výše 500 Kč v každé ze skupin.

Děti-do 18let (až1000Kč)

Pro děti máme nabídku několika možností čerpání ročního příspěvku až 500 Kč a je jen na vás, kterou pro ně vyberete:

 • Očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění – např. očkování proti rotavirovým infekcím, pneumokokovým nákazám, klíšťové encefalitidě, meningitidě, hepatitidě apod.
 • Fixní ortodontické aparátky
 • Rehabilitační aktivity – např. masáže, solná jeskyně, sauna, zábaly, koupele, inhalace, cvičení na balonech, kalanetika, pilates, plavání (nikoliv závodní plavání ve sportovních klubech)

Souběžně je možno pro dívku mladší 18 let žádat i o příspěvek ve skupině Maminka.

Žádost o příspěvek pro dítě do 18 let podávají jeho zákonní zástupci.

VZP dětem navíc nabízí:

 • Příspěvek 2 700 Kč pro dívky, které se narodily od 1. 1. 1997 do 31. 3. 1998, naočkování proti rakovině děložního hrdla vakcínou Cervarix. Očkování tak majískoro zadarmo. Akce probíhá od 1. 11. 2013 do 31. 7. 2014.
 • Děti ve věku od 6 do 18 let, které splňují stanovené podmínky, mohou díky finančnímu příspěvku z fondu prevence VZP absolvovat finančně velmi výhodné léčebně-ozdravné pobyty Mořský koník. Tři týdny u moře letos rodiče chronicky nemocných děti pořídí už za 7 000 korun.

Dospělí-nad 18let (až1500Kč)

Dospělí mohou získat až 500 Kč za rok na některou z vybraných absolvovaných aktivit:

 • Očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění – např. očkování proti hepatitidě, klíšťové encefalitidě, meningitidě, pneumokokovým nákazám, chřipce, očkování na cesty (malárie, žlutá zimnice apod.)
 • Rehabilitační aktivity – např. masáže, solná jeskyně, sauna, parní lázeň, celotělová kryoterapie, zábaly, koupele, lymfodrenáže, baňkování, whirlpool, hydrojet, perličková koupel, Kneippův chodník, cvičení na balonech, cvičení proti bolesti zad, kalanetika, pilates, chůze na pohyblivém pásu, flowin, plavání

Souběžně je možno žádat i o příspěvek ve skupině Maminka a Dárci krve.

Maminka (až1 500Kč)

O příspěvek může žádat budoucí maminka na základě předložení platného těhotenského průkazu, nebo maminka, která v daném kalendářním roce porodila, na základě předložení rodného listu dítěte.

Mohou čerpat příspěvek do výše 500 Kč v jednom kalendářním roce na:

 • Předporodní kurzy – předporodní kurz musí být realizován poskytovatelem zdravotních služeb
 • Cvičení a plavání pro těhotné
 • Přítomnost partnera u porodu
 • Odběr pupečníkové krve pro vlastní potřebu  - příspěvek na odběr do akreditované tkáňové banky (Národní centrum tkání a buněk, Cord Blood Center, FN Hradec Králové)

Žena, která čerpá příspěvek ve skupině Maminka, může rovněž žádat o příspěvek až 500 Kč v příslušné věkové kategorii, buď ze skupiny Dospělí, nebo (je-li jí méně než 18 let) ze skupiny Děti.

Dále může čerpat příspěvek až 500 Kč ze skupiny Dárci krve, jestliže darovala v daném kalendářním roce krev předtím, než jí byl vystaven těhotenský průkaz, případně také po porodu, pokud tak dovolí ošetřující lékař (minimální odstup odběru je 6 měsíců od porodu).

Dárci krve (až1 500Kč)

Klienty, kteří darovali v daném kalendářním roce alespoň jedenkrát krev, plazmu nebo kostní dřeň, odměníme příspěvkem až 500 Kč na:

Mohou tedy získat v jednom kalendářním roce až 1500 Kč, protože zároveň mohou čerpat příspěvek až 500 Kč ze skupiny Dospělí na všechny uvedené aktivity, případně příspěvek až 500 Kč ve skupině Maminka.

Navíc bezpříspěvkovým dárcům poskytujeme 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma

 • pokud byly poslední dva bezpříspěvkové odběry za posledních 365 dní
 • pokud byly poslední tři odběry za posledních 730 dní
 • pokud jsou držiteli Zlatého kříže nebo Janského medaile (bez časového omezení, kdy ocenění získali a aniž by v kalendářním roce darovali krev).