Vyšetření Downův syndrom - příspěvek 500,- od VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna se rozhodla nově přispívat svým těhotným klientkám na takzvaný prvotrimestrální screening. Tomu se někdy říká také screening Downova syndromu. Jde o kombinaci vyšetření krve matky a podrobného ultrazvukového vyšetření plodu, které umožňuje již ve 3. měsíci těhotenství ověřit, zda dítě nebude trpět vrozenou vadou. Prvotrimestrální screening je spolehlivější, než jiné doposud používané metody. Cena se pohybuje orientačně mezi 600 až 1500 korunami. Těhotné klientky VZP mohou nyní získat příspěvek až 500 korun.

Triple testy nebo prvotrimestrální screening?

Doposud se k vyloučení vrozených vad u plodu používaly zejména takzvané triple testy. Ty ovšem – mimo jiné – často ukazovaly falešně pozitivní výsledky, tedy varovaly před postižením i u zdravého dítěte. Ženy pak leckdy musely podstupovat odběr plodové vody, aby se ukázalo, že šlo o planý poplach, a ony zbytečně žily ve strachu, že jim hrozí narození postiženého miminka či interrupce. Jindy se zase stávalo, že se po negativním výsledku triple testu narodilo nemocné dítě.

Prvotrimestrální screening tyto nevýhody výrazně minimalizuje. Navíc se s ním začíná již mezi 11. a 14. týdnem těhotenství (namísto 16. týdne u předchozích postupů) a žena se dozví výsledek o několik týdnů dříve. Kromě vyšetření krve těhotné a výsledků podrobného ultrazvuku započítává do možného rizika i věk matky. Vzhledem k tomu, že těhotných nad 35 let je kolem 20 % (ještě před 30 lety to bylo zhruba 5 %), a že s věkem stoupá riziko vrozených vad, má zahrnutí věku matky do kalkulace rizika nezanedbatelnou roli.

Příspěvek pouze při členství v Klubu pevného zdraví

Aby těhotné klientky VZP mohly získat příspěvek až 500 korun na prvotrimestrální screening, stačí, když se zaregistrují do Klubu pevného zdraví. Peníze jim pak mohou být vyplaceny poté, co na které pobočce VZP předloží doklad (ne starší tří měsíců), že za vyšetření zaplatily.

Ultrazvukové vyšetření v rámci prvotrimestrálního screnningu s sebou nese ještě jeden malý bonus pro nastávající rodiče – přestože je plod ještě malý, s velkou přesností lze většinou překvapivě dobře určit pohlaví dítěte.

Příspěvek na prvotrimestrální screening, kterému se někdy říká např. též screening Downova syndromu, kombinovaný test či NT screening, rozšiřuje nabídku benefitů, které VZP připravila pro nastávající maminky. Peníze mohou čerpat třeba i na cvičení a plavání pro těhotné, předporodní kurzy či přítomnost partnera u porodu. Navíc si mohou nechat přispět i na všechna očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, na vyšetření kožních znamének nebo na rehabilitační aktivity, jako jsou třeba masáže, solná jeskyně, perličková koupel a další.

Zdroj: VZP