VOZP - Na jaké preventivní prohlídky máte nárok?

Nezapomínejte na bezplatné preventivní prohlídky. Pokud je člověk zdravý, zvládá běžný život, jeho civilizační shon, rodinné i pracovní problémy s přehledem. Horší to je, když onemocní...

VoZP ČR vede své pojištěnce k poznání, že jejich účast v preventivních programech je tím nejzákladnějším, co by měli pro své zdraví udělat. Pojišťovna při tom vychází z filosofie, že ten, kdo šetří na prevenci, nejen ohrožuje své zdraví, ale zbavuje se klidu, životní pohody i osobní prosperity.

O smyslu preventivních lékařských prohlídek není třeba dlouho diskutovat. Naše tělo ještě před vznikem samotného onemocnění signalizuje příznaky, že je ohroženo. Pokud je lékař diagnostikuje, často je možné pacienta úplně vyléčit.

Proto ten, kdo dodržuje pravidelné intervaly mezi preventivními prohlídkami, má v případě ohrožení daleko větší šanci na uzdravení než ten, kterého preventivní prohlídky nezajímají. Navíc jsou tyto lékařské prohlídky zdarma!

Preventivní prohlídky v dětském a dorosteneckém věku

První důkladnou preventivní prohlídku absolvuje miminko ještě v porodnici.

Další preventivní prohlídky by dítě mělo absolvovat:

  • 8x v prvním roce života
  • 1x v 18 měsíci života
  • 1x ve 3 letech života a dále pak vždy 1x za 2 roky

Preventivní prohlídky u školních dětí by si rodiče měli nejlépe ohlídat sami. Poslední výstupní prohlídka u lékaře pro děti a dorost je v 19 letech.

Co je součástí preventivní prohlídky dítěte?

Vedle celkového základního vyšetření preventivní prohlídka zahrnuje také vyšetření zraku, sluchu, psychického vývoje dítěte, růstovou a váhovou křivku. U dítěte je také provedena kontrola moče, která může včas odhalit poruchu ledvin nebo cukrovku, a kontrola očkování. Nechybí ani měření tlaku, tepu, poslech srdce, vyšetření zraku.

U dospívajících dětí je kontrolována činnost štítné žlázy.

Preventivní prohlídky dospělých

  • 1x za 2 roky

Dospělý člověk by měl absolvovat preventivní prohlídky u svého praktického lékaře ve dvouletém intervalu.

Co je součástí preventivní prohlídky u dospělých?

Obsahem prohlídky je doplnění anamnézy. V rodinné anamnéze klade lékař důraz na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, diabetes mellitus, poruchy metabolismu tuků a nádorových onemocnění.

Prohlídka zahrnuje také kontrolu očkování proti tetanu, vyšetření interního charakteru, vyšetření zraku, sluchu, změření krevního tlaku a změření hmotnosti, onkologickou prevenci, včetně vyšetření kůže a laboratorního vyšetření moče.

V případě jakýchkoliv potíží lékař doporučí další odborná vyšetření. Ta za pacienta také hradí jeho pojišťovna.

Preventivní prohlídky u stomatologa

  • 2x za rok u dětí a mládeže do 18 let
  • 2x za rok u dospělých
  • 2x během těhotenství ženy

Dítě by mělo první stomatologickou prohlídku absolvovat mezi 6. až 12. měsícem , kdy se mu začínají objevovat první zoubky. Potom by měly následovat pravidelné preventivní prohlídky 2x do roka, při kterých lékař dítě i rodiče poučí, jak si správně pečovat o hygienu dutiny ústní.

Dospělí mají hrazeny 2 prohlídky ročně. Patří k ní i bezplatné odstranění zubního kamene.

Těhotná žena by v každém případě měla využít možnosti nechat si preventivně prohlídnout chrup 2x během svého těhotenství.

Co je součástí stomatologické preventivní prohlídky?

Stomatolog provede vyšetření chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání a poučí o ústní hygieně. V řadě případů se může podílet na prevenci a léčbě vážných onemocnění. Odhalí změny , které signalizují počátky příznaků nádorového onemocnění v dutině ústní a navrhne jejich léčení.

Nepřehlédněte

Dnes, kdy nejsou organizovány návštěvy zubaře školou, je nutné, aby si rodiče sami hlídali termíny pravidelných kontrol.

Preventivní prohlídky u gynekologa

  • 1x u dívek po ukončení povinné školní docházky
  • 1x ročně od 15. roku života ženy

Každá žena by měla ve svém vlastním zájmu 1x ročně navštívit svého gynekologa.

Při preventivní prohlídce může gynekolog včas odhalit změny na děložním čípku, které obvykle předcházejí mnohem pozdějšímu zhoubnému nádoru. Následnou včasnou léčbou tak lze předejít jeho vzniku nebo jej úspěšně vyléčit.

Součástí preventivní prohlídky je i vyšetření prsů a podpažních jamek s poučením o nutnosti a způsobu samovyšetřování, které by si žena následně měla provádět sama alespoň 1x týdně. Při jakýchkoliv změnách je třeba informovat svého lékaře.

Mamografické vyšetření

Preventivní vyšetření prsu mamografem by žena měla absolvovat v odůvodněných případech. Vyšetření hradí na doporučení lékaře zdravotní pojišťovna. Pokud žena požádá o vyšetření mamografem sama a nemá doporučení lékaře, uhradí částku za mamografické vyšetření sama.

Nepřehlédněte

Na bezplatné vyšetření prsu mamografem má jedenkrát za dva roky právo žena starší 45 let na základě doporučení gynekologa nebo praktického lékaře.

Zdroj: VOZP