RBP a očkování proti chřipce

Nacházíme se v období, ve kterém je jedním z nejčetnějších onemocnění chřipka. Jde o vysoce nakažlivé horečnaté onemocnění dýchacích cest, přenášené kapénkovou infekcí, způsobené nejčastěji chřipkovými viry A a B. Vyskytuje se každoročně v zimních měsících a nepříznivě postihne 10 % světové populace a v době pandemie dokonce 40 - 50 %. Komu pojišťovna proplatí očkování?

Na rozdíl od běžných virových infekcí horních cest dýchacích, jež probíhají vesměs mírně, je chřipka závažné onemocnění. Každoročně dokonce zapříčiní úmrtí tisíců lidí na celém světě.

Jednoduchým opatřením na snížení uvedených rizik je očkování, které je u nás bohužel hromadně podceňované.

Podle platné právní úpravy je očkování dobrovolné. Od 1. ledna 2010 je očkovací látka proti sezonní chřipce hrazena z veřejného zdravotního pojištění:

  • lidem nad 65 let
  • pacientům po chirurgickém odstranění sleziny, po transplantaci krvetvorných buněk,
  • pacientům se závažným chronickým, farmakologicky léčeným onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin a diabetem,
  • pacientům léčeben dlouhodobě nemocných, obyvatelům domovů pro seniory či domovů pro osoby se zdravotním postižením a domovů se zvláštním režimem, kde jsou například lidé s demencí.


Chřipkové vakcíny uhradí zdravotní pojišťovna praktickému lékaři jako ZULP s kódem 02125, a to do výše stanovené číselníkem tj. 142,04 Kč.

Pro ostatní pojištěnce (obvykle starší 6 měsíců) spadá každoroční přeočkování proti chřipce do kategorie volitelného očkování, které se očkuje jednou dávkou, jejíž cena se pohybuje kolem 300 Kč.

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna trvale podporuje očkování proti chřipce ve všech věkových kategoriích, proto již od 1.1.2007 zařadila do podbalíčku očkování příspěvek, nyní ve výši do 500 Kč.

Zdroj: Revírní bratrská pokladna