Příspěvky pro klienty OZP - 2020

V březnu mají klienti OZP znovu možnost využít příspěvky z kuponů na prevenci. Stejně jako v minulém roce nabídneme i v roce 2020 až 2 000 Kč na dentální hygienu, 1000 Kč na očkování a 500 Kč na preventivní aktivity a produkty. Další příspěvky mohou klienti OZP využít prostřednictvím kreditů ve VITAKARTĚ či preventivních programů proti civilizačním onemocněním, které jako jediná zdravotní pojišťovna hradíme přímo poskytovatelům zdravotních služeb.

Kupony pro rok 2020 budou otevřeny ve 2 vlnách, a to v prvním a v druhém pololetí roku. První vlna Kuponů startuje 1. března, kdy se otevřou Kupony na dentální hygienu a na preventivní aktivity. Pojištěnci OZP budou mít možnost je využít celý březen. Druhá vlna Kuponů bude spuštěna na podzim, kdy bude navíc otevřen i Kupon na očkování.

Dentální hygiena 2x do roka

I v roce 2020 dostanou klienti OZP příspěvek na dentální hygienu ve výši až 2 000 Kč. Dentální hygienu je vhodné absolvovat alespoň dvakrát do roka, a tak i příspěvek bude možné čerpat nadvakrát: až 1 000 Kč v prvním čtvrtletí a dalších 1 000 Kč znovu ve druhé polovině 2020. V obou případech budeme přispívat polovinou z celkové částky ošetření. Pokud tedy klient v březnu absolvoval dentální hygienu, za kterou na místě zaplatil 2 000 Kč, může od OZP získat 1 000 Kč. O stejnou částku si bude moci říct i ve druhém pololetí po dalším ošetření.

500 Kč na zdravé aktivity a produkty

Prakticky beze změn zůstává loňský kupon podporující zdravé aktivity a produkty. Opět se vztahuje na sportovní aktivity, rehabilitaci a fyzioterapii, brýle a čočky, rovnátka, vitamíny a na dětské pohybové tábory a kroužky.

Podat žádost o příspěvek prostřednictvím Kuponů otevřených v prvním čtvrtletí 2020 bude možné od 1. do 31. března s tím, že akceptovat budeme účtenky vydané od 1. ledna 2020. Stejně jako v roce 2019 mohou klienti OZP čerpat Kupony velmi jednoduchou cestou z pohodlí domova - tedy přes elektronickou aplikaci VITAKARTA. Ti, kteří dávají přednost osobnímu kontaktu, mohou o příspěvek požádat na kterémkoli kontaktním místě OZP prostřednictvím formuláře.

zdroj: OZP

Důležité očkování

Pro druhé pololetí bude navíc připraven Kupon na očkování, a to opět ve výši 1 000 Kč. Příspěvek se bude vztahovat na jakékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to včetně aplikace očkovací látky. Datum otevření Kuponu na očkování bude upřesněno v druhé polovině roku, akceptovány však budou všechny účtenky od 1. ledna 2020.

Nad rámec Kuponů mohou uživatelé VITAKARTY v průběhu roku nadále sbírat kredity, jejichž prostřednictvím pak mohou čerpat další příspěvky na rozličné preventivní aktivity a produkty.