Příspěvek na bezlepkovou dietu od VZP

Bezmála 14 milionů korun vyplatila loni VZP svým klientům trpícím celiakií jako příspěvky na bezlepkovou dietu. Pojištěnci, kterým ještě nebylo 18 let nebo nedosáhli 26 let a mají statut studenta, mohou takto získat ročně až 6 tisíc korun. To je suverénně nejvíce ve srovnání s ostatními pojišťovnami. Žádný předpis přitom VZP neukládá příspěvky vyplácet. Pojišťovna to dělá proto, že se snaží nadstandardně pomáhat lidem, kteří se musí s touto diagnózou potýkat. Také proto v minulých dnech VZP rozhodla, že příspěvky budou vypláceny i letos.

Příspěvek na bezlepkovou dietu až 6.000,- korun

VZP svým mladým klientům s celiakií poskytuje příspěvek na bezlepkové potraviny už od roku 2008. Původně byl ovšem výrazně nižší, než je současných až šest tisíc ročně. Ještě například v roce 2010 to bylo jen 1 800 korun, na nynější úroveň se částka dostala až loni.

Aby mohli klienti VZP i letos čerpat příspěvek na bezlepkovou dietu, musí předložit doklad o diagnóze celiakie. Tu je možno jednoznačně stanovit pouze na základě provedené endoskopie a vyhodnocení bioptického vzorku sliznice střeva nebo při prokázané desetkrát vyšší hladině protilátek IgA proti lepku, než je norma.

Celiakie - hrozí poškození střeva

Odborníci odhadují, že v České republice se s celiakií potýká až 100 tisíc lidí, ovšem jen zhruba u každého pátého z nich byla nemoc diagnostikována. Jde o dědičné onemocnění způsobené trvalou nesnášenlivostí lepku, což je směs bílkovin z pšenice, žita a ječmene. Požití lepku se u postižených projevuje poruchou střevního vstřebávání a dalšími potížemi v důsledku zánětlivého poškození střeva. Proto musí dodržovat bezlepkovou dietu, což je ovšem finančně náročné.

Nejvíce peněz vyplatila loni VZP na příspěvcích svým klientům s celiakií v Jihomoravském kraji. Následovala Praha a Ústecký kraj. Naopak nejméně peněz vyčerpali celiaci v Karlovarském kraji.

Vyplácení příspěvku bude letos rozděleno do dvou etap – za první a druhé pololetí. Více o programu VZP Bezlepková dieta najdete zde, kde jsou uvedeny i přesné podmínky a způsob čerpání příspěvků.

Zdroj: VZP