OZP - Příspěvkový program STOP kouření

Své klienty, kteří se rozhodli skoncovat se závislostí na tabáku, finančně podporujeme. Při vyplnění Žádosti o čerpání kreditu STOP kouření doplněné potvrzením o léčbě či ukončení léčby závislosti na tabáku ve specializovaných Centrech léčby závislosti na tabáku proplatíme našim klientům náklady na Champixa prostředky určené k odvykání kouření, a to až do výše 4000 Kč.

Podmínky čerpání kreditu

  1. Nejprve se seznamte s Podmínkami čerpání preventivních programů OZP.
  2. Kredit je určen žadatelům - pojištěncům OZP zaevidovaným v centrech pro odvykání kouření.
  3. Kredit lze čerpat pouze jednorázově.
  4. Kredit je možné kombinovat s čerpáním programů v rámci VITAKONTA.
  5. O kredit lze žádat do 31.12.2014.
  6. Nezbytné doklady je nutné doručit nejpozději do 31.12.2014 na adresu sídla OZP, Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, nebo je lze předat osobně v kterémkoli klientském centru OZP.

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb

Podrobný seznam poskytovatelů zdravotních služeb naleznete na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz. Seznam je rozšířen o certifikované lékárny, jejichž seznam nejdete zde.

Zdroj: OZP.cz