Odměny pro klienty VZP 2020

V roce 2020 mají naši klienti možnost získat opět finanční příspěvky z fondu prevence na řadu aktivit, služeb a zboží, jaké mohli čerpat i v předchozích letech. Zacílené jsou například na prevenci kardiovaskulárních onemocnění (pohybové aktivity, odvykání kouření), prevenci u diabetu (zdravotní pomůcky pro diabetiky a odborné pedikérské ošetření), onkologická onemocnění (vyšetření dermatoskopem, včasný záchyt karcinomu prsu, celková preventivní onkologická prohlídka, příspěvek na paruky pro onkologicky nemocné), zdravé stárnutí (pomůcky pro trénink paměti a nově příspěvek na testování paměti) nebo očkování. 

U pohybových aktivit dětí od 1 roku do 18 let jsme zjednodušili podmínky – žádat o příspěvek v celkové výši až 1 000 Kč je možno s platebními doklady za pravidelnou pohybovou a sportovní aktivitu bez rozlišování, zda je organizovaná školským zařízením či mimo školu, nebo zda jde (u dětí od 15 do 18 let) o permanentku za pohybovou aktivitu. Aktivita ale musí mít dlouhodobý charakter (např. 10 lekcí cvičení, čtvrt roku atd.), musí podporovat rozvoj dítěte a být prevencí kardiovaskulárního onemocnění.

Své již tradiční a velmi žádané příspěvky u nás najdou opět děti a mladiství s bezlepkovou dietou při celiakii (až 6 000 Kč) a také s nízkobílkovinnou dietou při vzácných vrozených metabolických vadách (až 10 000 Kč). Pokračujeme i s osvědčenými příspěvky pro těhotné ženy a maminky po porodu nebo pro nedonošené novorozence. A samozřejmě nechybí příspěvky pro bezpříspěvkové dárce krve a dárce orgánů. 

Právě těhotné ženy a maminky, ale i novorozenci s porodní váhou jen do 1 500 g se mohou těšit na navýšení "svých" příspěvků z 2 000 na 3 000 Kč. Maminky tuto částku mohou použít nově i na neinvazivní prenatální test (např. TRISOMY test), nejen na prvotrimestrální screening. Zůstává ale také možnost čerpat zmíněný příspěvek na vhodné pohybové aktivity v těhotenství, kurz přípravy k porodu, monitor dechu, pomůcky ke kojení, služby laktačních poradkyň nebo na dentální hygienu. 

I pro aktivní bezpříspěvkové dárce krve jsme příspěvek navýšili na 3 000 Kč. Mohou dostat až 2 000 Kč na zakoupené rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu, pokud předloží potvrzení alespoň jednoho odběru za kalendářní rok, plus dalších 1 000 Kč na dentální hygienu, pokud předloží potvrzení alespoň dvou odběrů za kalendářní rok. Máme také novinku pro ty, kteří krev letos nedarují a nemohou tedy čerpat příspěvek pro aktivní dárce, ale byli v minulosti oceněni alespoň bronzovou medailí Prof. MUDr. Jana Janského za 10 odběrů – mohou získat 500 Kč na rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu (např. masáže, sauna, plavání, solná jeskyně apod.).

Zvýšení příspěvků se týká rovněž očkování: na očkování proti klíšťové encefalitidě letos klientům přidáme až 700 Kč místo loňských 500, proti chřipce 200 Kč místo 150, proti pásovému oparu 2 000 Kč místo 1 000, proti rotavirovým nákazám 700 Kč místo 500.

Ženy pak určitě uvítají změny v programu včasného záchytu karcinomu prsu – nejen, že jsme zvýšili příspěvek z 300 Kč na 500, ale změnili jsme také věkový limit pro jeho získání. Na vyšetření dostanou příspěvek ženy od 25 let (místo dřívějších 30 let). Horní limit je nadále 45 let, kdy už má každá žena nárok na provedení screeningové mamografie hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Všechny informace o poskytovaných příspěvcích z prostředků fondu prevence vyčleněných na rok 2020 a podmínkách jejich čerpání najdete na www.vzp.cz/vyhody.

Tisková zpráva VZP