Mamografie po sedmdesátce u VZP

Je mi 71 let a chtěla bych jít po dvou letech znovu na preventivní mamografické vyšetření. Slyšela jsem ale, že ženám nad 70 ho pojišťovny nehradí. Stihnu tedy na něj ještě letos aspoň získat příspěvek od VZP?

Screeningové mamografické vyšetření budete mít i ve věku nad 70 let plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, neplatí se za něj ani žádný regulační poplatek. Toto preventivní vyšetření je hrazeno ve dvouletých intervalech všem ženám od 45 let, které nemají žádné příznaky svědčící pro onkologické onemocnění prsu. Je součástí preventivních prohlídek, jejichž obsah a časové rozmezí stanoví vyhláška ministerstva zdravotnictví. Mamografické vyšetření v ní je obsaženo a je tedy pojišťovnami hrazené již od roku 2002, původně s omezením na věkový interval od 45 do 69 let. Od roku 2010 ale již horní věkový limit pro mamografický screening neplatí.

Na vyšetření vás může odeslat buď váš registrující praktický lékař, nebo registrující gynekolog. Podle platné vyhlášky (č. 70/2012 Sb.) mají u žen od 45 let při preventivní prohlídce oba tito lékaři ověřit, zda žena v posledních dvou letech absolvovala screeningovou mamografii, a pokud nikoli, má jí lékař předat doporučení k provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření. Jestliže žena mamografii absolvovala na základě doporučení jednoho z uvedených lékařů v období kratším než dva roky a je k dispozici výsledek, druhý lékař ji samozřejmě na totéž vyšetření neposílá. Připomínáme, že preventivní prohlídka u praktického lékaře se provádí vždy jednou za dva roky, u gynekologa jednou ročně.

Příspěvek VZP na preventivní mamografické vyšetření mohou využít ženy, které se samy, bez doporučení lékaře, rozhodnou ho absolvovat. Je určen pro ženy ve věku 40-45 let, tj. mladší, než je vyhláškou stanovený věkový limit, a dále pro ženy nad 45 let, které chtějí screeningovou mamografii zopakovat v kratším než dvouletém odstupu. Při preventivním vyšetření žen mladších než 40 let se nedělá mamografie, ale ultrasonografie prsou, a i na ni se příspěvek vztahuje. Je tedy vyplácen v souladu s ministerským Doporučeným standardem pro poskytování screeningu karcinomu prsu, podle něhož screeningovou mamografii lze provést ve screeningovém centru také na vlastní žádost pacientky, a to od 40. roku věku, přičemž interval by neměl být kratší než 1 rok. Vyšetření na vlastní žádost nejsou hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek na ně VZP poskytuje do 30. listopadu 2013 nebo do vyčerpání finančního limitu.

Zdroj: VZP