Krizový štáb VZP - Convid-19 (koronovir)

Na základě vyhlášení nouzového stavu Vládou České republiky zřídil k dnešnímu dni ředitel VZP Zdeněk Kabátek krizový štáb. Jeho cílem je zajistit maximální součinnost VZP při naplňování přijatých opatření, aby byla schopna dostát veškerým povinnostem vůči svým klientům a poskytovatelům zdravotní péče.

VZP bude postupně přijímat režimová opatření, jejichž cílem je omezovat rizika spojená se šířením koronaviru v České republice. Klienti VZP i poskytovatelé zdravotní péče budou o těchto opatřeních průběžně informováni prostřednictvím webové stránky http://www.vzp.cz a dalších standardně využívaných komunikačních kanálů.