Cestovní pojištění

Domněnka, že pojišťovna zpětně proplatí veškerou zdravotní péči poskytnutou v Evropě, vznikla zřejmě ze špatného pochopení informací o tzv. přeshraniční péči. Od 22. dubna 2014 pojišťovna refunduje svému pojištěnci péči, za kterou do jiné země EU cíleně vycestoval. Může si tedy nechat např. provést operaci v Rakousku, aniž by musel pojišťovnu žádat o souhlas, zaplatit si ji sám a po návratu dostane refundaci, ovšem v cenách, jaké by pojišťovna platila českému zdravotnickému zařízení. To může být mnohdy několikanásobně méně, než pojištěnec zaplatil ze svého.

Nárok na zdravotní péči v zahraničí

Pro turistický pobyt v Evropě platí jiný režim – na základě svého průkazu pojištěnce (EHIC) máte v zemích Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku nárok na poskytnutí nezbytné zdravotní péče. Tím je míněna veškeré péče, která je z lékařského hlediska nezbytná pro to, abyste se ze zdravotních důvodů nemusel předčasně vracet domů. Pro cestu do Srbska, Černé Hory a Turecka si musíte od své pojišťovny nechat vystavit „evropské formuláře“ a s nimi máte nárok na poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče. Tedy péče nezbytné pro odvrácení ohrožení zdraví či života, která se nedá odsunout až do doby návratu. Cokoli jiného byste si zde museli zaplatit, bez nároku na refundaci. Stejně je to v Makedonii, kde ale u lékaře předložíte svůj průkaz pojištěnce.

Tuto péči "na účet" své české zdravotní pojišťovny vždy musíte čerpat ve zdravotnických zařízeních napojených na místní systém pojištění. Měla by být poskytnuta za stejných podmínek, jako místním pojištěncům, tedy většinou bez přímé úhrady, ovšem kromě spoluúčasti a podobných poplatků. Kdybyste z nějakého důvodu museli péči zaplatit, dostanete po návratu refundaci až do výše, kterou za danou péči platí pojišťovna v dané zemi. Pokud by vás ale ošetřil např. soukromý hotelový lékař, péči plně zaplatíte a po návratu dostanete refundaci opět jen v českých cenách. Z prostředků zdravotního pojištění se nikdy nehradí zaplacená spoluúčast, ani případná repatriace.

Pokud chcete celé prázdniny cestovat po Evropě, měli byste mít jak platný průkaz pojištěnce, případně zmíněné evropské formuláře, tak pro jistotu i uzavřené komerční pojištění. Z komerčního pojištění je hrazena nejen lékařská péče, ale i spoluúčasti, které v zahraničí mohou dosahovat desítky procent z ceny poskytnuté péče, a také repatriace. S vyhledáním vhodného zdravotnického zařízení a zajištěním péče klientům pomůže asistenční služba. Například naše dceřiná společnost Pojišťovna VZP, a. s., spolupracuje s celosvětově působící asistenční službou AXA ASSISTANCE.

Cestovní připojištění

Komerční cestovní pojištění PVZP pro země Evropy zahrnuje i evropskou část Ruska, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Turecko, Izrael a Kypr. Zaplatit si můžete samotné pojištění léčebných výloh, nebo také pojištění odpovědnosti, pojištění osobních věcí, úrazové pojištění, pojištění hospitalizace aj. Varianty se nabízejí i ohledně limitů pojistného plnění. Třeba pojištění léčebných výloh a odpovědnosti pro země Evropy lze sjednat na 90 dní za 1 889 Kč, nebo si můžete zvolit paušál pro opakované pobyty (z nichž ani jeden nepřesáhne 90 dnů) za 1 516 Kč. Jako pojištěnci VZP dostanete u PVZP slevu – pokud jste studenti od 18 do 26 let, tak dokonce ve výši 30 %. Pojištění si můžete sjednat jak na pracovištích VZP, tak i on-line

Zdroj: VZP